CENTRUM PRO PLICNÍ HYPERTENZI VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Kontakt

Kontakt

Centrum pro plicní hypertenzi VFN
II. interní klinika VFN a 1.LF UK

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
(vedoucí lékař centra)
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Tel.: 800 333 340, Fax: +420 224 912 154
E-mail: pavel.jansa@vfn.cz
Web: www.cteph.cz, www.infopah.cz

Telefony:

Ambulance
+420 224 962 629, +420 224 962 630
Lůžkové oddělení
+420 224 962 648, +420 224 962 658
Sekretariát kliniky
+420 224 962 605

Bezplatná linka: 800 333 340
(určena pro neodkladné konzultace
a pro lékaře objednávající pacienty)