CENTRUM PRO PLICNÍ HYPERTENZI VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Vítejte na stránkách

Centra pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, které je největším expertním centrem pro plicní hypertenzi v České republice. Působí v rámci Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice. Věnuje se všem typům chronické plicní hypertenze.

PLICNÍ HYPERTENZE

Plicní hypertenze je syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu.

Syndrom plicní hypertenze zahrnuje řadu stavů od prostého přenosu zvýšených tlaků v levém srdci až po komplikovaná primární onemocnění plicních cév, která rychle progredují a nezřídka končí fatálně během několika let od manifestace prvních příznaků (plicní arteriální hypertenze zahrnující dříve známou primární plicní hypertenzi nebo chronická tromboembolická plicní hypertenze v důsledku opakovaných plicních embolií).

Komplikovanost diagnostiky a léčby vyžaduje zejména u onemocnění jako je plicní arteriální hypertenze a chronická tromboembolická plicní hypertenze centralizaci superspecializované péče do center.

Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze je největším expertním centrem pro plicní hypertenzi v České republice. Působí v rámci Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice. Věnuje se všem typům chronické plicní hypertenze. Jako jediné se zabývá komplexní léčbou chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH) včetně léčby chirurgické. Od roku 2004 do roku 2017 bylo v Kardiocentru VFN provedeno 300 plicních endarterektomií s výsledky srovnatelnými se špičkovými zahraničními pracovišti. Pracoviště poskytuje tuto léčbu rovněž nemocným referovaným ze zahraničí (Slovensko, Rumunsko). Vedle léčby chirurgické rozvíjí centrum v posledních letech intenzivně také perkutánní léčbu CTEPH pomocí balónkové angioplastiky.

Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze patří od roku 2017 mezi 17 evropských expertních center, které jsou součástí Evropské referenční sítě (European Reference Network) zaměřené na problematiku plicní hypertenze.

SÍŤ ECHOKARDIOGRAFICKÝCH LABORATOŘÍ spolupracujících na detekci plicní hypertenze v ČR

Adresa

Centrum pro plicní hypertenzi VFN
II. interní klinika VFN a 1.LF UK

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
(vedoucí lékař centra)
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 800 333 340, Fax: 224 912 154
E-mail: pavel.jansa@vfn.cz
Web: www.cteph.cz, www.infopah.cz

více informací

Kontakt

Telefony:
Ambulance
+420 224 962 629, +420 224 962 630
Lůžkové oddělení
+420 224 962 648, +420 224 962 658
Sekretariát kliniky
+420 224 962 605

Bezplatná linka: 800 333 340
(určena pro neodkladné konzultace
a pro lékaře objednávající pacienty)