CENTRUM PRO PLICNÍ HYPERTENZI VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

CENTRUM PRO PLICNÍ HYPERTENZI

II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Koordinátor:
As. MUDr. Pavel Jansa
bezplatná linka: 800 333 340
Tel.: 728 717 041
Fax: 224 912 154
E-mail: jansapavel@yahoo.com
E-mail: pavel.jansa@vfn.cz
Web: www.infopah.cz

Centrum se zabývá:

  • komplexní diagnostikou všech typů plicní hypertenze
  • léčbou plicní arteriální hypertenze (včetně léčby bosentanem, treprostinilem, epoprostenolem, iloprostem, sildenafilem, perkutánní atriální septostomií, v otázce transplantace plic spolupracuje s transplantačním centrem na III. chirurgické klinice FNM a 1.LF UK)
  • jako jediné v ČR léčbou chronické tromboembolické plicní hypertenze včetně léčby chirurgické ve spolupráci s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK v Praze (endarterektomie plicnice)

Do centra je vhodné odeslat již asymptomatické nemocné se známkami lehké plicní hypertenze (gradient trikuspidální regurgitace při ECHO vyšetření více než 30-35 mmHg) při vyloučení významnější patologie v oblasti chlopní a myokardu levého srdce a při vyloučení jasné souvislosti s respiračním onemocněním.

Centrum je iniciátorem a koordinátorem sítě spolupracujících echokardiografických laboratoří po celé ČR, které se podrobněji zaměřují na detekci plicní hypertenze. Nemocní s echokardiograficky detekovanou plicní hypertenzí, která není v jednoznačné souvislosti s respiračním nebo srdečním onemocněním, jsou odesíláni k podrobnější diagnostice a případné léčbě do Centra pro plicní hypertenzi ve VFN v Praze.

Centrum se podílí na výzkumu poruch koagulačního systému u plicní hypertenze, genetické dispozice pro plicní hypertenzi, vazoreaktivity u plicní hypertenze, patogeneze plicní hypertenze u systémových onemocnění pojiva. Centrum poskytuje odborné zázemí pro Sdružení pacientů s plicní hypertenzí. Centrum pravidelně organizuje intenzivní dvoudenní kurzy věnované plicní cirkulaci.

V centru bylo diagnostikováno od roku 1999 do května 2007 téměř 200 nemocných s plicní arteriální hypertenzí a téměř 150 nemocných s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí. Od září 2004 do května 2007 bylo v Kardiocentru VFN provedeno 50 endarterektomií plicnice (operatér Doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.). Mortalita 8 % je plně srovnatelná s nejlepšími zahraničními pracovišti.